Loskomen en verbonden

Plof, ik klap op bladzijde 19 mijn 620 pagina’s tellende boek dicht. Lopen moet ik, bewegen. Dus loop ik de camping af …

Verbinding

Voorjaar 2010 werd ik doorgelicht. Ik deed allerlei testen en onderzoeken. Om te kijken wat mijn sterke en zwakke punten zijn, wat …