De stoep. In foto’s

freekkraan:

Impressie van een halve kilometer trottoir in Bangalore, India