Verbinding

Voorjaar 2010 werd ik doorgelicht. Ik deed allerlei testen en onderzoeken. Om te kijken wat mijn sterke en zwakke punten zijn, wat …